Ordrerækker: 0

Tøm indkøbsliste

Du har 0 varelinjer i din indkøbsliste.
Er du sikker på, at du vil tømme din indkøbsliste?

Din indkøbsliste er tom

Arbejdstilsynet

ATEX indretningsdirektivet!

ATEX er områder, hvor letantændelige væsker, væsketåger, gasser eller støv forekommer i en blanding med ilt, som kan antændes, og skabe en eksplosion. Udover de traditionelle gasser og væsker findes der også eksplosive områder i industrier som korn- og foderstof, tekstilindustrien, sprøjte- og pulvermaling samt industribagerier. Det er der taget forholdsregler imod.

Målet er at reducere områder med ATEX og dermed begrænse og forebygge risikoen for eksplosioner. Det kræver et indgående kendskab til samtlige virksomhedens installationer, samt at man uddanner de medarbejdere, som færdes i de eksplosionsfarlige områder, så de ikke er til fare for sig selv og andre.

AT BEK 682 af 20130610 358kb 

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 696 af 18. august 1995
- om indretning af udstyr til anvendelse i eksplosiv atmosfære.
Erstattes pr. 1. juli 2013 af:
Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 682 af 10. juni 2013
- om indretning m.v. af materiel og sikringssystemer til anvendelse i eksplosiv atmosfære.


Arbejdstilsynets vejledning:

Hvad er en At-vejledning?
At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges til at uddybe og forklare ord og formuleringer i reglerne (lov og bekendtgørelser) forklare, hvordan kravene i reglerne kan efterkommes efter Arbejdstilsynets praksis oplyse om Arbejdstilsynets praksis i øvrigt på baggrund af bl.a. afgørelser og domme forklare arbejdsmiljølovgivningens områder og sammenhæng mv.


Arbejdstilsynets vejledning B.4.4 180kb 

Maskindirektivet:

Maskindirektivet – som i Danmark er indført via Arbejdstilsynets bekendtgørelse 612 – stiller krav til, hvordan maskiner skal være indrettet, for at de kan betragtes som sikre.

Generelt er alle nye maskiner omfattet af Maskindirektivet. Undtagelserne er maskiner, som i stedet er omfattet af særdirektiver (fx traktordirektivet eller elevatordirektivet) og maskiner, som skal anvendes på steder, hvor Maskindirektivet ikke gælder.

Ofte er en maskine eller dens udstyr også omfattet af andre direktiver, f.eks. Lavspændingsdirektivet, ATEX-direktivet eller EMC-direktivet. Det CE-mærke, som fabrikanten sætter på maskinen, angiver, at også indretningskravene til andre direktiver med CE-mærkningskrav er overholdt, hvis disse direktiver ellers er relevante for maskinen.

AT Bek 612 af 20080625 503kb 

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 612 af 25. juni 2008
- om indretningen af tekniske hjælpemidler.
Erstattes delvist pr. 1. juli 2013 af:
Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 693 af 10. juni 2013
- om indretning m.v. af maskiner.

Kapitel 1 i bekendtgørelse nr. 612 af 25. juni 2008
 er fortsat gældende efter 1. juli 2013.


Trykudstyrsdirektivet:

AT BEK 694 af 20130610 1116kb 

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 743 af 23. september 1999:
”Bekendtgørelse om indretning af trykbærende udstyr”.

Erstattes pr. 1. juli 2013 af:
Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 694 af 10. juni 2013
om indretning m.v. af trykbærende udstyr. 

 

– Meddelelse fra Ahlsell

Javascript er fravalgt i din brower. For fuld funktionalitet, anbefaler vi, at du aktiverer javascript Aktivere javascript

– Meddelelse fra Ahlsell

Cookies er inaktiv. For at siden skal kunne vises korrekt, skal webbrowseren tillade cookies Tillad Cookies.