Tøm listen

Er du sikker på, at du vil tømme listen?
Ordrelinjer:
0

Tøm indkøbsliste

Du har 0 varelinjer i din indkøbsliste.
Er du sikker på, at du vil tømme din indkøbsliste?

Din indkøbsliste

Forsøg igen. – Noget gik galt, da priserne skulle hentes. Forsøg igen

Din indkøbsliste er tom

Ansvarlig indkøb

For at nå vores bæredygtighedsmål og for at kunne hjælpe vores kunder med at nå deres på en god måde, skal vi starte på vores leverandørniveau. Ved at være tydelige med sociale og miljømæssige krav i indkøbsfasen, sikrer vi, at bæredygtighedsspørgsmål er på dagsordenen lige fra starten.

Langsigtet mål: Nul høje risici 2025

Fokusområdet for ansvarligt indkøb handler hovedsageligt om at turde stille krav, og følge op på dem. Det gør vi primært gennem vores Code of Conduct, som nu er en del af alle nye aftaler. Vi kontakter også leverandører, der underskrev en aftale med os, før koden kom på plads, og skubber til dem for at underskrive de retningslinjer, som adfærdskodeksen indeholder. På nuværende tidspunkt er 82% af vores købsværdi dækket af leverandører, der har underskrevet vores adfærdskodeks. Vi arbejder også aktivt med opfølgende besøg for at kontrollere, at adfærdskodeksen følges.

Aktuelle tal for indsatsområdet Ansvarligt indkøb


Opdateret: R12 Q4 2021 (målt kun på gruppeniveau)
Andel af indkøbt værdi fra leverandører, der lovede at følge forpligtelserne i Ahlsells adfærdskodeks: 81 %​
Andel af indkøbt værdi, hvor leverandørens bæredygtighedsarbejde er fulgt op og kontrolleret af Ahlsell: 50 %

Vores indkøbsflow

Ahlsell har to store varetilgange: ​køb af varer fra mærkeleverandører ​og egne mærkevarer

Indkøb af varer fra leverandører og vores egne mærkevarer er varer, vi sælger videre til kunderne, mens indirekte materialer og ydelser er det, vi skal bruge for at holde forretningen i gang. Indkøbsprocesserne ser lidt anderledes ud, men målet er det samme: nul høje risici.

Indkøb af varer fra mærkeleverandører


Køb af varer til videresalg udgør 88 % af købsværdien i 2021. Vi har fulgt op på 50 % af købsværdien ved at foretage besøg på stedet og tjekke bæredygtighedsrutiner hos vores 50 største leverandører. I 2022 er det planen, at vi skal gå over til at tjekke de leverandører, hvor vi vurderer, at risikoen for at bryde adfærdskodeksen er størst.

Eget mærke produkter


En vigtig del af vores indkøb er vores egne mærkevarer (EMV). Produkterne udvikles og fremstilles normalt af vores eksisterende leverandører, primært i Kina. Da vi har større indflydelse på fremstillingsprocessen for dette flow, har vi også et større ansvar.

Vores egne mærkevarer skal holde samme kvalitet og standard som tilsvarende varer i branchen, have de nødvendige certifikater og overholde de gældende regler og standarder i det land, hvor Ahlsell opererer. Derudover skal alle leverandører i højrisikolande gennemgå en inspektion. I Kina har vi et fast kontor med inspektører, der arbejder ud fra en ISO-certificeret proces og med klare rutiner med hensyn til lovoverholdelse, produkt- og leveringskvalitet samt arbejdsmiljø. Inspektørerne er uddannet i SA8000 for at sikre et godt arbejdsmiljø på stedet og at menneskerettighederne overholdes.

Adfærdskodeks

Ahlsells adfærdskodeks beskriver den forventede adfærd hos alle involverede parter – medarbejdere, ledere, bestyrelse og forretningspartnere – og er baseret på FN's Global Compact, FN's Verdenserklæring om Menneskerettigheder og relaterede FN-konventioner, ILO's kernekonventioner og OECD. 's retningslinjer for internationale virksomheder. Vi forpligter os dermed til at følge de ti principper for menneskerettigheder, arbejdsret, miljø og anti-korruption.

 

Vores mål er, at adfærdskodeksen (eller en anden tilsvarende adfærdskodeks) skal gælde for alle vores leverandører. Derfor kræver vi, at alle vores leverandører forpligter sig til at følge Ahlsells adfærdskodeks, eller præsentere deres eget kodeks, der er tilsvarende.

 

I de senere år har vi arbejdet aktivt med at identificere de leverandører, som endnu ikke har underskrevet bilaget med Code of Conduct. I 2021 opnåede vi en overholdelsesgrad svarende til 81 procent af vores købsværdi. Det er et fald på 1 procentpoint på grund af ændringer i indkøbsmønstre.

 

Det er bestyrelsen, der vedtager og træffer beslutning om ændringer af adfærdskodeksen. Koncernledelsen er ansvarlig for overholdelse af adfærdskodeksen, som følges løbende op inden for rammerne af den løbende drift.

Vores udfordringer i fokusområdet Ansvarligt indkøb

8. Anstændige arbejdsforhold og økonomisk vækst

Selvom ordentlige arbejdsforhold er en selvfølge i Norden, skal vi være på vagt og kræve det af vores leverandører. Industriens råstofudvinding og produktion foregår ofte i lande med dårligere kontrol, men selv i de nordiske lande er der risici. Ofte, men ikke udelukkende, er disse knyttet til udenlandske underleverandører eller kontraktansatte uden samme jobsikkerhed.

12. Bæredygtigt forbrug og produktion

Ansvarlig udvinding og genanvendelse er en af ​​branchens store udfordringer. Vi skal øge vores fokus på cirkulære processer og belønne cirkularitet. Det forudsætter en gradvis udfasning af farlige stoffer og stoffer, der ikke kan cirkuleres.

13. Bekæmp klimaændringer

Klimaet er vor tids skæbnesvangre spørgsmål. For at drive forretning i fremtiden vil det kræves, at det sker med et minimalt klimaaftryk. Ahlsell skal halvere CO2-udledningen fra 2016 til 2030 og være fossilfri i 2045.

Vores øvrige fokusområder

Reduceret miljøpåvirkning

Læs om, hvordan vi arbejder på at reducere emissioner, udvikle cirkulære processer og styre vores indvirkning på det lokale miljø.

– Meddelelse fra Ahlsell

Javascript er fravalgt i din brower. For fuld funktionalitet, anbefaler vi, at du aktiverer javascript Aktiverer javascript