Tøm listen

Er du sikker på, at du vil tømme listen?
Ordrelinjer:
0

Tøm indkøbsliste

Du har 0 varelinjer i din indkøbsliste.
Er du sikker på, at du vil tømme din indkøbsliste?

Din indkøbsliste

Forsøg igen. – Noget gik galt, da priserne skulle hentes. Forsøg igen

Din indkøbsliste er tom

Reduceret miljøpåvirkning

Fokusområdet på at reducere miljøpåvirkningen handler om at reducere vores virksomheds negative indvirkning på miljøet og miljøet. Klimatruslen er naturligvis i fokus, ligesom emner som effektivitet og cirkularitet.

Langsigtet mål: Netto-nul-emissioner 2045

Klimaet er et af vor tids vigtigste spørgsmål. At kunne levere med samme høje kvalitet og sans for service, men med en lavere miljøbelastning, er en langsigtet forpligtelse, ligesom vores øvrige arbejde med bæredygtighed. Ahlsell har arbejdet med løbende miljøforbedringer i flere år, men har i 2019 og 2020 taget yderligere store skridt for at imødegå klimaet. Vi har blandt andet forpligtet os til at nå Paris-aftalens mål og tilsluttet os byggebranchens(SE) Køreplan for fossilfri konkurrenceevne.

Hos Ahlsell adresserer vi miljøudfordringer primært gennem tre hovedområder:

  • Affald og genbrug
  • Reducer energiforbruget
  • Strømline logistik

Aktuelle tal for indsatsområdet Reduceret miljøbelastning

Opdateret: R12 Q4 2021
Samlede emissioner 2020 (ton CO2-ækvivalenter): 15 902
Samlede CO2-ækvivalenter Anvendelsesområde 1 (ton): 332
Samlede CO2-ækvivalenter Anvendelsesområde 2 (ton): 2152
Samlede CO2-ækvivalenter Anvendelsesområde 3 (ton): 13 418
Kuldioxidfodaftryk ton CO2-ækvivalenter / MSEK SEK: 0,67
Affald (ton): 5 794
Farligt affald (ton): 105
Materiale genanvendelsesgrad, butikker: 59%
Materiale genanvendelseshastighed, logistikcenter: 88%
Energiforbrug 2020 (MWh): 46 680

*GHG -omfang 1 inkluderer godstransport med egne køretøjer, arbejdsmaskiner, kølemidler og opvarmning med olie, gas eller pellets
GHG Scope 2 inkluderer distriktsopvarmning, distriktskøling og elektricitet.
GHG -omfang 3 inkluderer den godstransport, som Ahlsell betaler for såvel som forretningsrejser (med servicebiler, egen bil og flyvning).

Effektiv logistik

Logistik er en væsentlig del af vores kerneforretning. Faktum er: Logistik er kernen i hele vores forretningskoncept. Hvis vi skal klare de krav, de kommende årtier vil stille til store aktører, skal vi blive bedre – mere effektive. Vi arbejder hårdt på at imødekomme disse krav.

Transport til kunder står i dag for næsten halvdelen af ​​vores klimapåvirkning* og varetages af Ahlsells professionelle logistikpartnere. Store besparelser er allerede mulige takket være vores hovedpartner DB Schenkers offentlige godstransport. Ahlsells varer er allerede pakket sammen med andre varer, der skal i samme retning over hele landet. Det er dog ikke nok. Vi sikrer, at vores logistikpartnere hele tiden er mere effektive ved at arbejde systematisk med krav i indkøb af transport. Det betyder blandt andet krav om løbende miljøforbedringer. ,

I vores logistikcenter arbejder vi også løbende på at optimere fyldningsgraden i bilerne for at minimere antallet af kørsler.​

I 2020 implementerede vi yderligere tiltag for at få adgang til de emissioner, vi har størst indflydelse på. I Hallsberg kører alle maskiner nu på batterier eller vedvarende HVO100 diesel. Vi har også startet en dialog om emissioner med størstedelen af ​​lokale shippingpartnere og ser, at vi senest i 2023 vil kunne tilbyde fossilfri transport i flere regioner uden for landet.

Sammen med vores største kunder diskuterer vi, hvordan vi kan reducere behovet for last-minute transport gennem planlægning. Byggelogistik-tjenesten giver vores kunder endnu bedre muligheder for at reducere emissioner fra større byggeprojekter.

 

*På transportsiden måler vi import af egne mærkevarer samt transporterne fra vores logistikcenter ud til kunder og butikker. Da transport fra mærkeleverandører til Ahlsells lager varetages af leverandørerne selv, har vi på nuværende tidspunkt ingen mulighed for at måle eller påvirke disse.

Fakta om HVO i fossilfria transporter

HVO (Hydrating Vegetable Oils) er et biobrændstof, der enten blandes med fossil diesel for at reducere klimapåvirkningen, men som også kan bruges i sig selv i de fleste moderne dieselmotorer.

Det fossilfri brændstof reducerer emissionerne
Skøn fra producenter betyder, at det fossilfri brændsel reducerer udledningen med op til 90 %, mens estimater fra interesseorganisationer er mere forsigtige og peger på mere end 75 %. Dette afhænger dog af motoren og hvor råvarerne kommer fra. Ifølge Energistyrelsen bestod råvarerne i 2016 af 80 % vegetabilsk eller animalsk spildolie, PFAD eller slagteriaffald. Svenskproduceret HVO er hovedsageligt baseret på fyrreolie og spildolie.

 

Tilgængeligheden af ​​råmaterialer til fremstilling er en udfordring for svensk HVO-produktion
Den største udfordring for svensk HVO-produktion i dag er tilgængeligheden af ​​råvarer til produktionen. PFAD - restprodukter fra palmeolieindustrien - står i dag for en væsentlig del af den globale produktion af HVO. Stemmer har derfor advaret om, at den påvirkning, som palmeolieindustrien står for i dag, risikerer at ophæve de klimagevinster, der opnås, når PFAD bruges som base i HVO. Det er meget tvivlsomt, om fortsat brug af PFAD vil være bæredygtig at opskalere på lang sigt.

I Sverige er der hovedsageligt to store leverandører af HVO: Preem og Neste. Preem bruger ikke palmeolie i sin produktion til det svenske marked. Neste derimod, som leverer større mængder end konkurrenten, har palmeolie, men sørger for, at den anvendte PFAD/palmeolie er certificeret i henhold til RSPOs retningslinjer. I øjeblikket er det svært som individuel virksomhed helt at undgå at købe store mængder HVO uden palmeolie, men i takt med at efterspørgslen stiger, stiger mulighederne også. Hos Ahlsell kræves det nu, at produkter indeholdende palmeolie (eller palmeolierester) skal være certificeret.

Reduceret energiforbrug

Ahlsell Sverige har over 100 butikker i Sverige samt vores logistikcenter i Hallsberg. Disse omdanner store mængder energi, som står for en væsentlig del af vores direkte og indirekte udledninger – vores Scope 1 og Scope 2. Det arbejder vi med på to måder. Dels ved at reducere energiforbruget og dels ved at øge andelen af ​​vedvarende energikilder til vores drift.

Når det kommer til at reducere energiforbruget, arbejder vi løbende med at måle vores energiforbrug og reducere det inden for vores systematiske miljøarbejde, som er certificeret i henhold til ISO 14 001. Det omfatter blandt andet at gennemgå belysningen, så den mest effektive mulige løsninger installeres, og at gennemgå opvarmningen af ​​lokalerne. Da alle vores butikker ligger i lokaler, vi lejer, er der indført særlige miljøkrav i alle nye lejemål for at sikre, at alt er rigtigt fra start. Disse miljøkrav anvendes også, når lejekontrakter skal genforhandles

 

Vedvarende energikilder er en anden måde at reducere vores klimapåvirkning på. I de fleste af vores butikker, såvel som i vores centrallager, kommer energien fra vandkraft. Ahlsell-gruppen er begyndt at eksperimentere med alternative energikilder og på centrallageret i Finland kommer en del af energien fra solceller monteret på taget. Projekter for at evaluere lignende løsninger i Sverige er påbegyndt i 2021.

Læs mere om aktuelle investeringer, der er knyttet til reduceret miljøpåvirkning

Vores udfordringer i fokusområdet reduceret miljøpåvirkning

12. Bæredygtigt forbrug og produktion

Ansvarlig udvinding og genanvendelse er en af ​​branchens store udfordringer. Vi skal øge vores fokus på cirkulære processer og belønne cirkularitet. Det forudsætter en gradvis udfasning af farlige stoffer og stoffer, der ikke kan cirkuleres.

13. Bekæmp klimaændringer

Klimaet er vor tids skæbnesvangre spørgsmål. For at drive forretning i fremtiden vil det kræves, at det sker med et minimalt klimaaftryk. Ahlsell skal halvere CO2-udledningen fra 2016 til 2030 og være fossilfri i 2045.

Vores øvrige fokusområder

– Meddelelse fra Ahlsell

Javascript er fravalgt i din brower. For fuld funktionalitet, anbefaler vi, at du aktiverer javascript Aktiverer javascript